00 Kč

Novinky

Valná hromada společnosti

6.6.2019

Představenstvo společnosti

JSB Match Diabolo a.s.

se sídlem Bohumín – Skřečoň, 1. Máje 666, IČ: 278 25 426

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v odd. B vl. 3625


Oznamuje,

že na den 11. června 2018 v 9.00 hodin svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

,která se bude konat v sídle společnosti.

 

Program valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018.

3. Výroční zpráva společnosti za rok 2018 včetně řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.

4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a stanovisko dozorčí rady společnosti k účetní závěrce za rok 2018, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a výroční zprávy společnosti za rok 2018.

5. Volba auditora společnosti pro rok 2019.

6. Různé.

 

7. Závěr valné hromady.

představenstvo společnosti

JSB Match Diabolo a.s.


Zpět na novinky