00 Kč

Novinky

Valná hromada společnosti

23.5.2018

Představenstvo společnosti

JSB Match Diabolo a.s.

se sídlem Bohumín – Skřečoň, 1. Máje 666, IČ: 278 25 426

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v odd. B vl. 3625


Oznamuje,

že na den 5. června 2018 v 9.00 hodin svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

,která se bude konat v sídle společnosti.

 

Pořad  jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Pavla Kolebače, zapisovatelkou paní Hanu Poledníkovou

a ověřovatele zápisu Ing. Michala Poledníka.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017.

3. Výroční zpráva společnosti za rok 2017 včetně řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a stanovisko dozorčí rady společnosti k účetní závěrce za rok 2017, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a výroční zprávy společnosti za rok 2017.

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti a stanovisko dozorčí rady společnosti k účetní závěrce za rok 2017.

5. Volba auditora společnosti pro rok 2018.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje společnost ABC Audit k provedení auditu za rok 2018.

6. Rozpuštění rezervního fondu společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla o zrušení rezervního fondu společnosti a jeho převedení na účet nerozděleného zisku.

7. Různé.

8. Závěr valné hromady.

 

představenstvo společnosti

JSB Match Diabolo a.s.

 Informace o svátečním provozu

18.12.2017

Z důvodu probíhajících inventur bude ve dnech 27.12.2017 – 3.1.2018 prodejna JSB Match Diabolo a.s. uzavřena.

Internetové objednávky budou vyřízeny rovněž po uvedeném termínu. Děkujeme za pochopení.

Informace o svátečním provozuNová značka na samolepce

25.10.2017

Informujeme Vás, že od srpna 2017 se používá na všech samolepkách JSB nové označení Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva dle Zákona č. 156/2000Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů v platném znění.S510 anniversary – limitovaná edice

10.10.2013Nová FTP900 – již brzy

10.10.2013EXACT BEAST

18.7.2013

Nová nejtěžší diabolka v ráži 4,5mm s hmotností 1,050g! Touto kombinací je možno dosáhnout vysoké dopadové energie, kterou hledají příznivci FAC zbraní (na zbrojní pas). Druhou cílovou skupinou budou střelci hledající maximální stabilitu za všech povětrnostních podmínek.

EXACT BEASTPozdrav z Londýna

9.8.2012Conor McFlynn

23.7.2012

Vítěz:

Irish Championship

NEFTA Classic (UK)

Grand Prix Silhouettes (Wales)

Euskadi Open (Spain)

WFTF Championship in Italy.

 Diabolka - 9mm

29.3.2012

První nástřelky s diabolkami 9mm.

Po pečlivém návrhu a delší dlouhé době příprav přichází JSB s největší a nejtěžší diabolkou ve své historii - 9mm, 5g. Na obrázku můžete vidět první nástřelku - jako vždy na 50m.

Diabolka - 9mmNové www stránky

24.11.2011

Věříme, že jste příjemně překvapeni novým vzhledem naší webové prezentace, kterou jsme se rozhodli přizpůsobit novému designu našich obalů.

Toto však nebyl jediný důvod. Daleko důležitější byla Vaše nespokojenost se starým systémem objednávání a také nedostatečnými informacemi a prezentací výrobků.

Věříme, že se nám toto podařilo napravit a že budete s našimi novými stránkami a obchodem spokojeni, stejně jako s našimi výrobky.Strana: 1234