CZ / EN

Pellets - JSB Match Diabolo - pellets, ammunition

ULTRA SHOCK

Diabolo Heavy Ultra Shock .177

Weight Diameter Packaging
Weight 0.670 g Diameter 4.500 Packaging 350 pcs

Diabolo Heavy Ultra Shock .22

Weight Diameter Packaging
Weight 1.645 g Diameter 5.500 Packaging 150 pcs