CZ / EN

Pellets - JSB Match Diabolo - pellets, ammunition

Hades .177

Hades .177


Weight Diameter Packaging Ord. number
Weight 0.670 g Diameter 4.500 Packaging 500 pcs Ord. number 546292-500
Hades .177Hades .177Hades .177Hades .177