CZ / EN

Pellets - JSB Match Diabolo - pellets, ammunition

HADES

HADES .177

Weight Diameter Packaging
Weight 0.670 g Diameter 4.500 Packaging 500 pcs

HADES .22

Weight Diameter Packaging
Weight 1.030 g Diameter 5.500 Packaging 250 pcs
Weight 1.030 g Diameter 5.500 Packaging 500 pcs

HADES .25

Weight Diameter Packaging
Weight 1.720 g Diameter 6.350 Packaging 150 pcs
Weight 1.720 g Diameter 6.350 Packaging 300 pcs