Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží přes internetové stránky www.schulzdiabolo.cz, provozované společností JSB Match Diabolo a.s. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti společnosti JSB Match Diabolo a.s. (dále jen „prodávající“) a kupujícího („kupující“ je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží).


Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím emailu nebo telefonicky jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující na objednávce uvede jméno, adresu, telefonní kontakt, email, požadované množství a typ zboží.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti objednávky je poskytnutí veškerých předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při zadání jednotlivé objednávky. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po úplném zaplacení kupní ceny. Poskytnutím údajů dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.


Nákupní řád

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného dopravného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.


Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
  • v případě tiskové chyby

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo elektronické objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.


Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

Kupující, v případě že je soukromou osobou a nikoli podnikatelským subjektem, je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je prodávajícímu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit plnění do té doby poskytnuté.

Kupující musí prodávajícímu vrátit vše, co na základě kupní smlouvy od prodávajícího získal. Pokud to není možné z důvodu poškození, zničení nebo spotřebování zboží nebo jeho části, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací kupní cenu sníženou o příslušnou peněžitou náhradu.

Právo na odstoupení od smlouvy kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.


Dodání zboží


Dodací lhůta

Objednané zboží je, dle dostupnosti a provozních možností prodávajícího, dodáno v co nejkratší době. Obvyklým termínem je 7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, o případném prodloužení dodací lhůty bude kupující informován. Produkty se považují za dodané doručením na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.


Dodací podmínky

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty, službou PPL nebo DPD anebo je možno si je vyzvednout osobně.

Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací list.

 

Platební podmínky

1. Platba dobírkou:

 

Zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí objednávky s částkou poštovného dle platných tarifů České pošty. V případě dodání zboží mimo Česko nebo Slovensko je požadována vždy platba předem.

 

2. Hotově, osobní odběr:

Zboží lze po předchozí domluvě osobně vyzvednout na naší provozovně každý všední den od 7h do 14h.V tomto případě zaplatíte hotově při převzetí zboží.


Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího (www.schulzdiabolo.cz) v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou na internetových stránkách, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

 


 

Reklamační řád

Obecné podmínky reklamace


Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

  • na e-mailovou adresu prodávajícího info@schulzdiabolo.cz
  • poštou na adresu prodávajícího
  • osobní návštěvou naší provozovny


Kupující je povinen uvést:

  • číslo objednávky.
  • doložit doklad o vlastnictví zboží ( faktura, daňový doklad ).
  • nejvýstižnější popis závad a jejich projevů.


Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě, že dojde k poškození zboží při přepravě (nutno řešit s dopravcem).

Tento reklamační řád nabývá účinnost 21.července 2008. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.