Informace

Testování kvality výrobků

Před začátkem výroby každé výrobní série jsou výrobky pečlivě testovány. Testování provádíme střelbou v testovacím tunelu, tak aby výsledky testování nebyly ovlivněny povětrnostními vlivy. Používáme špičkové zbraně výrobců z Německa, Rakouska a Velké Británie. Zkoušíme vždy několik variant, ze kterých vybíráme tu nejlepší, která musí samozřejmě splňovat naše požadavky kvality (viz. jednotlivé typy střeliva v sekci produkty).

Za nejdůležitější parametr považujeme středový rozptyl. Jedná se o největší vzdálenost středů jednotlivých zásahů. Zjistíme jej tak, že změříme nejvzdálenější okraje zásahů v terči a od této hodnoty odečteme průměr použitých diabol. Tento údaj má dle našeho názoru nejvyšší vypovídací schopnost o souososti střely, konstantní hmotnosti, průměru a tvaru jednotlivých diabol. A samozřejmě tento test prověří tu nejdůležitější vlastnost střeliva – zasáhnout cíl, ať už se jedná o desítku na klasickém papírovém terči, sklopný terč na FT nebo likvidovaného škůdce (v zemích kde to umožňuje legislativa).

Za reprezentativní považujeme průměrný středový rozptyl pěti nástřelů. Každý nástřel obsahuje 5 zásahů. Další parametry testování (zbraň, úsťová rychlost, vzdálenost…) jsou specifické dle jednotlivých druhů střeliva.

Diabolo řady Match testujeme příslušnými vzduchovými puškami a pistolemi na vzdálenost 10 metrů. Požadovaný středový rozptyl je do 1,5 mm (opsaná kružnice je tedy nejvíce do 6mm). Není výjimkou, že dosahujeme výsledku menšího než 1 mm. Potom se stane, že diabolka nastříleným otvorem není schopna samovolně propadnout!

Diabolo řady Exact testujeme na 45 metrů špičkovými vzduchovými puškami používanými pro střelbu Field Target. U těchto střel požadujeme středový rozptyl do 12 mm u průměru 4,5 mm (cal .177) a rozptyl 16 mm u průměru 5,5 mm (cal .22). Dosáhnout středový rozptyl kolem 5 mm (resp. 9 mm) nebývá žádný problém.

Kontrola kvality

Kontrola kvality výrobků provází celý proces zpracování diabol. Abychom mohli zaručit nejvyšší kvalitu střeliva, začínáme od samotného počátku od suroviny (olova). Tuto vyžadujeme v certifikované čistotě 99,97%. Celý proces je samozřejmě výrobním tajemstvím, ale každý polotovar musí splňovat specifické kvalitativní požadavky, která je průběžně kontrolována.

Přes uvedená opatření ve výrobě procházejí veškeré výrobky ruční výstupní kontrolou kvality. Tato je prováděna ve speciálním oddělení firmy, ve kterém je v současné době zaměstnáno 20 vyškolených pracovnic. Jejich vybavení je lupa, pinzeta, mikrometr a stolní lampa. Lidské oko je v tomto procesu stále nenahraditelný „nástroj“, který dokáže odhalit i nepatrnou nedokonalost. Výstupní kontrola se zaměřuje zejména na vady tvaru diabolky, který vypovídá jednak o konstantních rozměrech a hmotnosti diabolky, ale také o správném seřízení výrobního zařízení. Jestliže jsou všechny hrany ostré a tvary plné, jsme si jisti, že rozměry i hmotnost jsou v pořádku. Nesprávné seřízení výrobních nástrojů se může projevit tzv. přelisky, otřepy, dvojitým materiálem, rýhami apod. Takto poškozené výrobky jsou odstraněny a recyklovány ve výrobním procesu.

Skupinové balení

Základní balení (tj. počet kusů v krabičce) je uvedeno v sekci výrobky. Zde Vás chceme informovat o skupinovém balení. Toto je dle potřeb přepravy přizpůsobeno pro různé druhy diabol. Pro toto balení používáme dva druhy kartonových přepravních krabic. První z nich má rozměry 35 x 21,5 x 9 cm a její hmotnost při plném využití se pohybuje okolo 15 – 17 kg. Jednu plnou řadu na paletě typu EUR (120 x 80 cm) tvoří 12 těchto přepravních kartonů. Do těchto balíme následující způsobem diabolky:

  • Veškeré diabolky průměru 4,5 mm (cal .177) v plechových krabičkách o průměru 66 mm a výšce 20 mm. Deset těchto krabiček je dohromady zataveno do teplem smrštitelné fólie. Pět takto vzniklých válců je uloženo do přepravní krabice, která obsahuje 50 krabiček á 500 ks, tj. 25.000 ks diabol.
  • Výjimkou jsou diabolky Exact Heavy a Monster 4,52 (cal .177), které jsou baleny do vyšších plechových krabiček (22 mm). Do teplem smrštitelné fólie je poté zataveno pouze 9 těchto krabiček. Pět takto vzniklých válců je uloženo do stejné krabice, která ale obsahuje pouze 45 krabiček.
  • Pro malé balení diabol průměru 4,5 mm (cal .177) á 200 ks postačují plechové krabičky o průměru 50 mm a výšce 20 mm. Jedno sto těchto krabiček zcela zaplní jednu přepravní krabici a obsahuje 20.000 ks diabol.
  • Pro menší balení diabol o průměru 5,5 mm (cal 22) se také používá standardní plechová krabička o rozměrech 66/20 mm. Deset těchto krabiček je dohromady zataveno do teplem smrštitelné fólie. Pět takto vzniklých válců je uloženo do přepravní krabice a obsahuje tedy 50 krabiček á 250 ks, tj. 12.500 ks diabol.

Diaboly o průměru 5,0 a 5,5 mm (cal .20 a .22) jsou baleny také á 500 ks do plechových krabiček o průměru 92 mm a výšce 20 mm. Pět těchto krabiček je dohromady zataveno do teplem smrštitelné fólie. Šest takto vzniklých válců je uloženo do přepravní krabice o přibližné hmotnosti cca 17 kg. Rozměry takové přepravní krabice jsou 30 x 20 x 14 cm. Jedna přepravní krabice tedy obsahuje 30 krabiček, tj. 15.000 ks diabol. Jednu plnou řadu na paletě typu EUR (120 x 80 cm) tvoří 16 těchto přepravních kartonů.